Het belang van stroomopslag

Het belang van stroomopslag voor stabiele energievoorziening

Na 2030 zullen er meer stroomtekorten en prijspieken zijn door de sluiting van kolencentrales en de weersafhankelijkheid van energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Dit meldt de NOS naar aanleiding van een rapport van Tennet over leveringszekerheid. Tot 2030 blijft de situatie stabiel door internationale stroomproductie, maar daarna kunnen er jaarlijks gemiddeld 14 uur stroomtekorten optreden. Tennet benadrukt dat er snel maatregelen nodig zijn om stroomtekorten te voorkomen.

Mogelijke oplossingen

Mogelijke oplossingen zijn verbindingen met het buitenland en het opzetten van nieuwe centrales, bijvoorbeeld op waterstof. Daarnaast kan het sturen van de vraag naar stroom door middel van tijdsgebonden tarieven een bijdrage leveren. Ook het (tijdelijk) opslaan van elektriciteit in batterijen behoort tot één van de oplossingen volgens Tennet.

Flexibel vermogen met inzet van batterijen

Doordat de elektriciteitsvraag steeds meer wordt ingevuld met weersafhankelijke elektriciteitsproductie en -consumptie is het belangrijk om flexibel regelbaar vermogen te kunnen borgen. Elektriciteitsoverschotten uit wind- of zonne-energie kunnen tijdelijk worden opgeslagen in batterijen. Andersom kunnen batterijen zorgen voor een evenwicht tussen vraag en aanbod, wanneer er sprake is van tekorten.

Over AQ

AQ biedt net neutrale oplossingen die bijdragen aan een stabiele energievoorziening en het voorkomen van prijspieken. Door nu in actie te komen en te investeren in innovatieve oplossingen, kunnen we samen een stabiele stroomlevering en duurzame energievoorziening voor de toekomst garanderen.