batterijen voor

Snelladers

Voor meer laders met een groter vermogen. Op een kleinere aansluiting.
Zodat de laadpalen zonnestroom gebruiken. Ook als de zon niet schijnt.
Toepassingen

Balanceren

Van het stroomnet. Zodat ook anderen hier gebruik van kunnen maken.

Extra stroom

Door opslag van energie om de piek in laadcapaciteit op te vangen

Netcongestie


Voldoende stroom voor uw laadplein waar het stroomnet vol zit.

laad-infra


Om met zonnestroom HBE's te genereren.

Extra inkomsten

Door met batterijen in te spelen op de onbalans en reservemarkt.

Waarom Aq

Zonnestroom om te laden

Als u duurzame stroom uit eigen zonnepanelen of windmolen gebruikt om auto’s of vrachtwagens te laden, dan kunt u Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) ontvangen. 

HBE’s hebben een hoge marktwaarde en zijn verhandelbaar. Deze kunt u verkopen aan brandstofleveranciers.

De door hen geleverde brandstoffen moet in 2022 namelijk uit minimaal 17.9% duurzame energie bestaan. Als de leverancier hier niet aan voldoet, dan kan de leverancier hiervoor HBE’s kopen. In 2030 moet het aandeel duurzame energie in de geleverde brandstoffen zelfs minimaal 28% zijn.

Echter, om voor de zonnestroom die u levert aan laadpalen ook echt HBE’s te ontvangen moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. De zonnestroom die u levert aan de laadpaal moet bijvoorbeeld binnen hetzelfde uur zijn opgewekt. U kunt dus niet salderen.

U mag de zonnestroom wel opslaan in een batterij. Zodat alle zonnestroom kan worden gebruikt voor de laadinfra. Ook als deze niet schijnt.

WAAROM AQ

Meer laders met een kleinere aansluiting

Het laden van auto’s en vrachtwagens vraag veel het stroomnet. De laders worden steeds krachtiger. Op veel bedrijventerrein is het stroomnet vol. Er is te weinig capaciteit in het stroomnet om uw wagenpark te elektrificeren of te laden.

De batterijen laden op als er ruimte is op het stroomnet of als er even geen voertuig aan de laadpaal staat. Tijdens de spitsuren ontlaadt de batterij, zodat tot wel 2x zoveel of snel wordt geladen.

Waarom Aq

Slimmer en goedkoper voertuigen laden

AQ gebruikt hiervoor naast het Realtime optimalisatie platform ook Recoys ‘Next Generation Smart Charging platform’.

Het platform maakt gebruik van de steeds sterker wordende schommelingen van de elektriciteitsprijzen. Mede veroorzaakt door de sterke toename van zonne- en windenergie in Nederland.

Met behulp van Machine Learning technologie voorspelt het platform de APX- en onbalans-prijzen. Het voorspelt de lokale zonnestroom productie en de beschikbare batterij-capaciteit. Het platform combineert deze data met informatie over vertrektijden, uit het transport management systeem of uit de dienstregeling (bij e-bussen). 
 
Het platform kiest op basis hiervan de goedkoopste momenten om voertuigen op te laden. Dit is vaak wanneer de onbalans- of stroomprijs laag of zelfs negatief is. En als de zon schijnt.
projecten

Snelladers

Wij werken al samen met partijen in de optimalisatie van laadinfrastructuur. 

AQ Hallum

Een AQ van 2 MW en 4 MWh bij één van de acht windmolens in Hallum. AQ ontwikkelt dit project in samenwerking met Binnema.

AQ Dalfsen

Een AQ van 1 MW en 2 MWh bij een boerderij met biogas installatie en zonnepark in Dalfsen. AQ ontwikkelt dit project in samenwerking met Huisman.

Veelgestelde vragen

FAQ

AQ kan (samen met u) investeren in een passende batterij om:

  • Alle eigen zonnestroom te gebruiken voor uw laadpalen. En HBE’s te genereren. Een extra verdienmodel dus.
  • Met een kleine aansluiting zo veel mogelijk laders of zo krachtig mogelijk laders te realiseren.
  • Met ons optimalisatie platform voertuigen slim te laden. Hiermee kunt u de energiekosten voor het laden flink verminderen.  

AQ berekend graag de haalbaarheid van uw project voor u.

1 HBE staat in principe gelijk aan 1 GJ geleverde duurzaam energie. 

Echter, bij elektriciteit geldt een vermenigvuldiger van 4 vanwege de hoge efficiëntie van een elektromotor. 

U ontvangt dus per geleverde GJ* 4 HBE’s

*(3,6 GJ = 1000kWh) 

Alleen elektriciteit die aan vervoer is geleverd (via een batterij), wordt beloond met HBE’s. Hernieuwbare elektriciteit die is terug geleverd aan het net of aan andere installaties op de aansluiting, komt niet in aanmerking voor HBE’s.

De HBE-prijs is afhankelijk van de markt. Brokers en handelaars verhandelen HBE’s met brandstofleveranciers. AQ sluit verkoopcontracten met brokers voor de verkoop van HBE’s.

De prijs per HBE schommelde in 2022 tussen de € 10 en € 25 per HBE

Per inboeking kunt u aangeven of er sprake is van levering van netstroom of van hernieuwbare elektriciteit. Het Register rekent dan automatisch uit hoeveel HBE’s u creëert met de levering.

Indien u vanaf één locatie zowel netstroom als hernieuwbare elektriciteit levert, maakt u voor deze locatie (EAN) twee inboekingen aan.