energie opslag

Slimme batterijen

Bij zonnepark en windpark of
bij netcongestie, bij grootverbruik én bij snelladers
Waarom Aq

Uw aansluiting is te klein

Voor de uitbreiding of vestiging van uw bedrijf of voor teruglevering van zonne-of windenergie.

voordelen

Balanceren


Van het stroomnet. Zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken.

Extra Zonnestroom

Door opslag van zonne-energie bij een negatieve prijs.

Extra inkomsten

Door met batterijen in te spelen op de onbalans en reservemarkt.

Netcongestie


Voldoende stroom voor bedrijven waar het stroomnet vol zit.

laad-infra


Om met zonnestroom HBE's te genereren.

WAAROM AQ

Verdien meer met zonne- of windenergie

Door de toevoeging van een batterij achter uw aansluiting

d4 Framework

Werkwijze

Hoe we samen AQ energieprojecten ontwikkelen

Dream

Fase 1:
We dimensioneren de juiste batterij voor de locatie. We identificeren de kansen en risico's. En we maken een business case berekening. Nu weten we of een project kansrijk is. We nemen samen het besluit om door te gaan naar de .Discover fase als we in het project geloven. En er dus in durven te investeren.

Discover

Fase 2:
We brengen betrokkenen en hun belangen samen in het project. We gaan in gesprek met de netbeheerder en de gemeente over capaciteit, vergunningen en andere vereisten. We bouwen de business case in meer detail, we verminderen onzekerheden en we kwantificeren projectrisico’s. Om tot het meest waardevolle projectresultaat te komen.

Samen stellen we een ontwikkelplan op en maken we afspraken over de samenwerking.

Develop

Fase 3:
De detail engineering vind plaats. We sluiten de nodige contracten en regelen financiering, vergunningen en subsidies. Tegelijkertijd plannen we de realisatiefase en coördineren we alle andere zaken die nodig zijn voor de realisatie en exploitatie van het project. We blijven actief in verbinding staan met alle betrokkenen.

Aan het einde van de .Develop fase nemen we de finale investerings beslissing (FID) zodat we kunnen starten met de bouw en installatie van de batterij.

Deliver

Fase 4:
Nu starten we echt met de bouw van het project. De batterij optimalisatie software wordt ingeregeld zodat de batterij zijn werk kan doen!

projecten

Waar we al AQ projecten realiseren

nieuws

Over AQ